Strona główna

Oferta

Referencje

Galeria

Kontakt

                                       

Kompleksowe wykonawstwo:

punktor

instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i indywidualnym

punktor

prefabrykacji, dostawy i montażu rozdzielni elektrycznych, pulpitów sterowniczych i szaf sterowniczych

punktor

linii kablowych średniego i niskiego napięcia

punktor linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia
punktor

instalacji oświetlenia wewnętrznego hal produkcyjnych, handlowych i administracyjnych

punktor stacji transformatorowych napowietrznych i wnętrzowych o różnych konfiguracjach
punktor

budowy, modernizacji i konserwacji oświetlenia ulic, parkingów, parków i placów

punktor budowy, modernizacji i konserwacji sygnalizacji ulicznej
punktor montażu i konserwacji oświetlenia sezonowego np. oświetlenia świątecznego
punktor instalacji odgromowych
punktor instalacji oświetlenia wewnętrznego hal produkcyjnych, handlowych i administracyjnych
punktor

obsługa, eksploatacja i serwis urządzeń elektrycznych

punktor

instalacji telefonicznych

punktor

instalacji domofonowych i videofonowych

punktor

instalacji telewizyjnych

punktor

instalacji komputerowych (sieci komputerowe)

punktor

instalacji alarmowych

punktor sieci telewizji przemysłowych
punktor

montaż, dostawa i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

punktor

rozruchów instalacji energetycznych, niskoprądowych i instalacji akp. i a

punktor

pomiarów elektrycznych ochronnych: pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary uziemień instalacji elektrycznych, pomiary stanu izolacji instalacji elektrycznych, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

punktor

kosztorysów na roboty elektryczne 

punktor dostaw materiałów do wykonania w/w instalacji po bardzo atrakcyjnych cenach
punktor usuwanie awarii w w/w instalacjach
punktor projektów instalacji elektrycznych
punktor prace ziemne minikoparką (głębokość wykopu do 2m)

Gwarantujemy wysoką jakość i estetykę oferowanych usług, konkurencyjne ceny, terminy wykonywanych robót zgodnie z zawartymi umowami oraz nowoczesne technologie montażu.